Alumnverksamheten

Energi, pepp, nätverk och bollplank för nya idéer – i alumnverksamheten samlas det allt under samma tak. När du har avslutat Ledarskapsakademins program blir du en del av alumnnätverket och verksamheten inom den. Här upprätthåller du kontakterna du fått under programmet samtidigt som du träffar nya vänner och kontakter från andra program och bland ambassadörerna på de evenemang som ordnas. Du får dessutom möjlighet att, om du vill, själv föreläsa eller stå som värd under våra kursprogram och alumnutbildningar eller den årliga alumn- och ambassadörsträffen. Då har du samtidigt chans att lyfta fram din egen verksamhet och ditt eget företag för både alumner och ambassadörer.

Alumnverksamheten har uppskattats mycket bland våra tidigare adepter och evenemangen och utbildningarna är populära. Två gånger om året ordnar vi alumnutbildningar med olika teman och fokus, för att ge dig möjligheten att fortsätta bredda dina kunskaper och hålla dig ajour om det som sker inom olika branscher. Fokus ligger på att ge dig verktyg som du kan använda i ditt eget karriärbygge.

En gång om året ordnar vi en alumn- och ambassadörsträff där många alumner och ambassadörer brukar delta för att ladda inspiration och idéer med föreläsning samt mingel för nätverkande.

 

 

"Utbildningen gav mig möjligheten att ta distans till min egen egentliga situation här och nu och att fokusera på en större helhet; andras erfarenheter, andra branscher, andras verksamhetsfält och gemensamma utmaningar motiverade mej att tänka större”.

Våra arbetskarriärer sträcker sej förhoppningsvis över minst 40 år, vi behöver alla bransch-, samt generationsöverskridande och tidsbeständiga nätverk så som Ledarskapsakademin under dessa år - och därefter.

Efter första utbildningstillfället såg jag snabbt fram emot nästa. Det att varje tillfälle utgår från skilda teman hjälper ofta deltagarna att ta till sej ny information och nya synsätt. Ledarskapsakademin ger nya bekantskaper, kontakter, samhällsinsikter och för min del också samtidsinsikter. Ambassadörerna har många intressanta och lärorika erfarenheter bakom sej - men håll i minnet att du och nätverkets unga, ambitiösa och framtidsorienterade adepter tillsammans också har många misstag, hårda lärdomar och framgångar att se fram emot och dela med er av inom detta nätverk.

Jag rekommenderar detta program oberoende om du ser dej själv leda eller ledas i ditt yrkesliv, alla behöver nya influenser för att utvecklas.

Kristoffer Wiik
Verksamhetschef, Byggservice Kronqvist

 

 

”Mina förväntningar på ledarskapsakademin var höga och överträffades verkligen! Träffarna bjöd på många inspirerande och intressanta möten, men det mest givande var alla de livliga diskussionerna med de andra i gruppen. Personer från helt olika delar av samhället fick mig att inse det komplexa med ledarskap och utmana mitt sätt att tänka”.

Man kan tänka sig att det skulle finnas en hel del konkurrens i en grupp bestående av unga, smarta och ambitiösa personer men tvärtom, jag slogs direkt av den varma och uppriktigt nyfikna stämningen. Det var verkligen dagar fyllda av iver, nya insikter och en hel del skratt!

Genom akademin har jag också fått ett nytt kontaktnät, något som fortsätter att utvecklas via alumnverksamheten. Ledarskapsakademin fick mig att ytterligare vilja förkovra mig i ledarskap och gav mig konkreta verktyg för framtida utmaningar. Jag ser tillbaka på ledarskapsakademin med värme och rekommenderar programmet för alla!”

Ellen Ödahl Grönroos
Marknadsförings- och försäljningskoordinator, Svenska Teatern

 

 

”Ledarskapsakademins program var verkligen fantastiskt! Förutom intressanta moduler, tyckte jag att det var givande att få diskutera aktuella och viktiga frågor med likasinnade personer. Efter varje modul var jag fullt inspirerad och taggad på att fortsätta utvecklas på olika plan i livet.”

Ledarskapsakademin lockar till sig personer, som vill ständigt utveckla sig själva och sina karriärer. Adepterna kommer ändå från lite olika områden i samhället, vilket ger en bra twist till diskussionerna. Efter ett avslutat program får man ta del av ett nätverk, som kan öppna nya möjligheter.

Kan verkligen rekommendera Ledarskapsakademin för den som gillar intressanta och inspirerande föreläsningar, givande diskussioner och och bra typer.

Toni Wentin
Klasslärare, Sibbo kommun