Alumnverksamheten

Energi, pepp, nätverk och bollplank för nya idéer – i alumnverksamheten samlas det allt under samma tak. När du har avslutat Ledarskapsakademins program blir du en del av alumnnätverket och verksamheten inom den. Här upprätthåller du kontakterna du fått under programmet samtidigt som du träffar nya vänner och kontakter från andra program och bland ambassadörerna på de evenemang som ordnas. Du får dessutom möjlighet att, om du vill, själv föreläsa eller stå som värd under våra kursprogram och alumnutbildningar eller den årliga alumn- och ambassadörsträffen. Då har du samtidigt chans att lyfta fram din egen verksamhet och ditt eget företag för både alumner och ambassadörer.

Alumnverksamheten har uppskattats mycket bland våra tidigare adepter och evenemangen och utbildningarna är populära. Två gånger om året ordnar vi alumnutbildningar med olika teman och fokus, för att ge dig möjligheten att fortsätta bredda dina kunskaper och hålla dig ajour om det som sker inom olika branscher. Fokus ligger på att ge dig verktyg som du kan använda i ditt eget karriärbygge.

En gång om året ordnar vi en alumn- och ambassadörsträff där många alumner och ambassadörer brukar delta för att ladda inspiration och idéer med föreläsning samt mingel för nätverkande.


 

Min största lärdom under Ledaskapsakademin var att som ledare är det tillåtet att försöka och göra sitt bästa även då man inte har alla svar än. LA gav ett mänskligt perspektiv på ledarskap. LA består av likasinnade unga ledare samt ambassadörer och ger ett brett nätverk. Jag rekommenderar varmt att söka till utbildningen om du vill lära känna dig bättre som ledare och träffa andra unga och också mer erfarna ledare.

Ledarskapsakademin ger dig verktyg för ledarskap. Modulerna ger dig en möjlighet att betrakta ledarskap från olika synvinklar - du får höra berättelser om best practices för ledarskap och om misstag som skett även för de mest erfarna ledarna. Du får nya insikter som du kan använda i din vardag som ledare (vare sig du är inom privata eller offentliga sektorn eller leder små eller stora team). Kurskamraterna, gästföreläsarna, alumnerna och ambassadörerna är alla ledare, oftast i olika branscher, vilket ger ett djup till diskussionerna som du har svårt att få på samma sätt t.ex. bara på din arbetsplats. Ju mer du engagerar dig, frågar och funderar, desto mer får du ut av utbildningen.

Maria Flemmich
Head of International Sales & Growth, Avidly

 

 

Som egenföretagare i ett litet familjeföretag var det väldigt uppfriskande att kastas in i ett nätverk med verksamma inom helt andra brancher. Jag som jobbar med kläder, design och marknadsföring fick se många delar av samhället ur nya perspektiv. I min LA-kull var vi lärare, politikst engagerade, personer från byggbrancen, IT, försäljning och en influencer! Jag fick ett enormt stort utbyte av den termin jag gick på Ledarskapsakademin. Att jag bor på Åland var inget hinder för att delta i utbildningen, LA ordnade boende och resa, och flera alumniträffar har nu gått digitalt.

Föreläsningarna som erbjöds, och de teman som togs upp vidgade mina vyer och gav mig kontakter som jag annars aldrig hade fått. Jag skulle gärna gå igen om en vidare utbilding skulle hållas! Men tills dess får jag hålla till godo med alumniträffarna.

Jag rekommenderar starkt LA till dej som är intresserad av att bygga nätverk, ledarskap och personlig utveckling.
 

Emelie Westerlund
Inköpschef, Designer, Dress like Marie

 

 

Ledarskapsakademins främsta styrka är perspektivmångfalden. Vår utbildning samlade människor med varierande bakgrund, i olika livssituationer och verksamma i olika branscher och samhällssektorer. Men alla förenades av en nyfikenhet. Alla hade en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. De goda samtalen och nätverken man bygger upp under utbildningen upplevde jag som mest givande. 

Också utbildningens ansats är bred. Den rymmer många perspektiv. Vi bröt ner frågor om ledarskap på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. I mångt och mycket handlar det om grundläggande frågor om mellanmänskliga relationer. Så fort det finns två eller fler personer i ett rum uppstår frågor om ledarskap. Det kan handla om en arbetsgrupp, en familj, ett kompisgäng – eller ledarskap i en organisation. En god självkännedom, en empatisk förmåga, en förståelse för gruppdynamik och goda kommunikativa färdigheter tror jag är viktiga grundelement. Men ledarskapet sker aldrig i ett vakuum. Lika viktigt är att förstå vilka komplexa samhällsproblem vi står inför, för att kunna vara en del av lösningarna och inte problemen.

Jag kan rekommendera Ledarskapsakademin för dig som är intresserad av att möta nya människor och perspektiv, diskutera samhälls- och arbetslivsfrågor, eller för dig som vill ha en skjuts i karriären. Utbildningen passar alla oberoende av om man är verksam inom offentlig, privat eller ideell sektor.

Rasmus Firon
Utredare, Statskontoret