Rasmus Firon

28.02.2021 kl. 12:59

Utredare, Statskontoret

Ledarskapsakademins främsta styrka är perspektivmångfalden. Vår utbildning samlade människor med varierande bakgrund, i olika livssituationer och verksamma i olika branscher och samhällssektorer. Men alla förenades av en nyfikenhet. Alla hade en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. De goda samtalen och nätverken man bygger upp under utbildningen upplevde jag som mest givande. 

Också utbildningens ansats är bred. Den rymmer många perspektiv. Vi bröt ner frågor om ledarskap på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. I mångt och mycket handlar det om grundläggande frågor om mellanmänskliga relationer. Så fort det finns två eller fler personer i ett rum uppstår frågor om ledarskap. Det kan handla om en arbetsgrupp, en familj, ett kompisgäng – eller ledarskap i en organisation. En god självkännedom, en empatisk förmåga, en förståelse för gruppdynamik och goda kommunikativa färdigheter tror jag är viktiga grundelement. Men ledarskapet sker aldrig i ett vakuum. Lika viktigt är att förstå vilka komplexa samhällsproblem vi står inför, för att kunna vara en del av lösningarna och inte problemen.

Jag kan rekommendera Ledarskapsakademin för dig som är intresserad av att möta nya människor och perspektiv, diskutera samhälls- och arbetslivsfrågor, eller för dig som vill ha en skjuts i karriären. Utbildningen passar alla oberoende av om man är verksam inom offentlig, privat eller ideell sektor.

André Nordman

Jag valde att ansöka till Ledarskapsakademin för att träffa nya människor och få lära mig mera om ledarskapLäs mera »
18.03.2022 kl. 10:11

Johan Wikström

Ledarskapsakademin ger bra lärdom på ledarskap från flera olika synvinklar både från offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektor.Läs mera »
18.03.2022 kl. 10:09

Azra Arnautović

Ju mer jag bekantar mig med ledarskap desto mer inser jag att det finns minst lika många sätt att leda som det finns ledare. Att det inte finns endast ett rätt sätt att leda. Jag sökte till Ledarskapsakademin för att utmana mig själv i mitt ledarskap och att träffa andra människor som funderar på liknande saker. Läs mera »
18.03.2022 kl. 10:06

Emelie Westerlund

Som egenföretagare i ett litet familjeföretag var det väldigt uppfriskande att kastas in i ett nätverk med verksamma inom helt andra brancher.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:57

Maria Flemmich

Min största lärdom under Ledaskapsakademin var att som ledare är det tillåtet att försöka och göra sitt bästa även då man inte har alla svar än.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:46