Johan Wikström

18.03.2022 kl. 10:09

företagare på Novavox Oy Ab

Ledarskapsakademin ger bra lärdom på ledarskap från flera olika synvinklar både från offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektor. På kursen träffar man unga ledare från olika områden. Programmet innehåller fyra olika moduler där du får höra och lära av olika erfarna ledaren från olika organisationer och branscher. Dessa fyra moduler ger dig insyn och kunskap om vad det förväntas av ledaren i dagens förändrande värld.

Man lär sig förstå sina styrkor, svagheter och hur man själv fungerar som ledare i olika situationer.

På Ledarskapsakademin träffar man folk som har olika bakgrunder, utbildning, erfarenheter och samtidigt lär man känna nya personer från olika branscher. Ju mera man sätter in sig i utbildningen desto mera får man ut av programmet. Jag rekommenderar LA till dig som är intresserad av att bygga nätverk, diskutera arbetslivs- och samhällsfrågor och som vill utveckla dig själv som ledare.

André Nordman

Jag valde att ansöka till Ledarskapsakademin för att träffa nya människor och få lära mig mera om ledarskapLäs mera »
18.03.2022 kl. 10:11

Azra Arnautović

Ju mer jag bekantar mig med ledarskap desto mer inser jag att det finns minst lika många sätt att leda som det finns ledare. Att det inte finns endast ett rätt sätt att leda. Jag sökte till Ledarskapsakademin för att utmana mig själv i mitt ledarskap och att träffa andra människor som funderar på liknande saker. Läs mera »
18.03.2022 kl. 10:06

Emelie Westerlund

Som egenföretagare i ett litet familjeföretag var det väldigt uppfriskande att kastas in i ett nätverk med verksamma inom helt andra brancher.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:57

Maria Flemmich

Min största lärdom under Ledaskapsakademin var att som ledare är det tillåtet att försöka och göra sitt bästa även då man inte har alla svar än.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:46

Rasmus Firon

Ledarskapsakademins främsta styrka är perspektivmångfalden. Vår utbildning samlade människor med varierande bakgrund, i olika livssituationer och verksamma i olika branscher och samhällssektorer.Läs mera »
28.02.2021 kl. 12:59