André Nordman

18.03.2022 kl. 10:11

R&D Engineer, ABB Oy

Jag valde att ansöka till Ledarskapsakademin för att träffa nya människor och få lära mig mera om ledarskap. På LA kom jag i kontakt med, för mig från tidigare, obekanta, men duktiga ledare och blivande ledare. LA bidrar till en aktualitet inom ledarskap i dagens värld - tillsammans är starkare än ensam. Inom LA-nätverket kan man bolla tankar och idéer med varandra. LA blev ett trevligt avbrott i vardagen, där man för en stund kunde försjunka sig ner i djupa tankar och låta sig trollbindas av föredrag.

LA bidrar genom det mångfacetterade och välorganiserade programmet på individnivå till kontinuerligt lärande av aktuella teman samt självkännedom. På gruppnivå kan man bolla egna tankar med andra deltagare, som delar intresse för ledarskap och samhället och samtidigt knyta nya kontakter. LA tar avstamp i aktuella teman och det kan handla om allt från nationella utmaningar till hur vi kan bidra till hållbarhet. Framstående ledare och experter bidrar till att hålla en hög standard på föredragen. Den aktiva alumnverksamhet LA erbjuder efter avslutat program gör att man kan sammanstråla med andra deltagare från andra program.

I efterhand kan jag konstatera att mina förväntningar uppfylldes med råge. LA är inte en universitetskurs, inte en jobbskolning och inte heller en fortbildning. LA är LA och är unik. LA har en egen touch och där är inbjudan till diskussion centralt. Om ledarskap och samhällets aktuella teman intresserar kan detta vara programmet just för dig

Johan Wikström

Ledarskapsakademin ger bra lärdom på ledarskap från flera olika synvinklar både från offentliga sektorn, tredje sektorn och privata sektor.Läs mera »
18.03.2022 kl. 10:09

Azra Arnautović

Ju mer jag bekantar mig med ledarskap desto mer inser jag att det finns minst lika många sätt att leda som det finns ledare. Att det inte finns endast ett rätt sätt att leda. Jag sökte till Ledarskapsakademin för att utmana mig själv i mitt ledarskap och att träffa andra människor som funderar på liknande saker. Läs mera »
18.03.2022 kl. 10:06

Emelie Westerlund

Som egenföretagare i ett litet familjeföretag var det väldigt uppfriskande att kastas in i ett nätverk med verksamma inom helt andra brancher.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:57

Maria Flemmich

Min största lärdom under Ledaskapsakademin var att som ledare är det tillåtet att försöka och göra sitt bästa även då man inte har alla svar än.Läs mera »
01.03.2021 kl. 12:46

Rasmus Firon

Ledarskapsakademins främsta styrka är perspektivmångfalden. Vår utbildning samlade människor med varierande bakgrund, i olika livssituationer och verksamma i olika branscher och samhällssektorer.Läs mera »
28.02.2021 kl. 12:59