Ambassadörsnätverket

En viktig del av Ledarskapsakademin är det fyrtiotal ambassadörer som deltar i verksamheten. Du träffar dem som föreläsare på programmen och i vår alumnverksamhet samt som deltagare i delar av verksamheten där du har möjlighet att diskutera och nätverka med dem. Ambassadörerna kommer från olika branscher, och det som förenar dem är att de alla har lång erfarenhet av ledarpositioner och är framstående namn inom sina egna områden.

På Instagram kan du också inspireras av våra ambassadörer där de delar med sig av sina tankar om ledarskap, motivation och framgång.

Du som ambassadör får en förstahandsinblick i hur dagens drivna unga tänker, vad de värdesätter i sina karriärer och hur de ser på framtiden och på samhället. På våra program och inom vår alumnverksamhet har du en fantastisk möjlighet att hålla dig uppdaterad om dessa saker, att stötta framtidens ledare och samtidigt få nya perspektiv på livet och karriären från dem. Tveka inte att ta kontakt med oss ifall vår verksamhet intresserar dig!

Pia
Verksamhetsledare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Tidigare styrelseproffs
Petra
tf Stadsdirektör
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Marina
Miljöråd
Ulla-Maj
Kristina
Tidigare direktör
Thomas
Kansler emeritus