Jan D.
Oker-Blom
Presentation

Jan D. Oker-Blom är stadsdirektör för Lovisa stad sedan november 2017. Innan dess var Oker-Blom VD för Finnish Business Angels Network åren 2012 – 2017 och företagsfinansieringschef 2007 – 2012 på Aktia Bank Abp. Jan D. Oker-Blom har också varit vice ordförande 2002 – 2007 för Svenska folkpartiet. Bland de politiska uppdragen så har Oker-Blom bl.a. suttit i Helsingfors stadsfullmäktige, 2005 – 2017 och i Helsingfors stadsstyrelse åren 2006 – 2012.

Han har innehaft styrelseuppdrag i olika företagsstyrelser, samt flera olika förtroendeuppdrag och är för närvarande delegationsmedlem vid Helsingfors universitets Alumnförening och styrelsemedlem i Östra Nylands Handelskammare. Oker-Blom har avlagt Master of Business Administration vid Helsingfors handelshögskola 2007 och är också politices magister från Helsingfors universitet 2003.