Thomas
Elfgren
Presentation

Thomas Elfgren har jobbat över 40 år på Centralkriminalpolisen, varav 25 år som förundersökningsledare och enhetschef för bekämpning av grov organiserad brottslighet. Förutom utbildning i Finland har han specialutbildat sig bl.a. på FBI Akademin i USA och Storbritannien. Hans karriär präglas av utredningar, utbildning och sakkunniguppgifter vid Interpol, Europol och över 40 länder varav de senaste åren specifikt i Afrika. Han har jobbat som enhetschef på FN krigstribunalen i Haag med ansvar för utredningen av krigsbrott och brott mot mänskligheten i Kroatien. Utöver polisarbetet har han jobbat med människorättsuppgifter bl.a. i Somalien, Somaliland och Eritrea. Han har specialiserat sig på psykologisk profilering, krisförhandling och ledarskap. År 2014 utdelades han Global Family Award -priset för sitt särskilda bidrag till främjandet av ett lika, rättvist, öppet och internationellt Finland.