Pia
Sundell
Presentation

Pia Sundell är sedan år 2008 verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland rf. Hon ​är expert i frågor som berör barnets rättigheter, service riktad till barn, unga och familjer​, samt ​inom samhällspåverkan. Pia har över 20 års erfarenhet inom ledarskap. Dessutom har Pia flera förtroendeuppdrag, såsom vice ordförande för Stiftelsen Barnens Dag, Centralförbundet för Barnskydd och Stationens Barn rf, styrelsemedlem i Soste Finlands social och hälsa rf. och Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, samt medlem i Veikkaus förvaltningsråd. Till utbildningen är hon politices magister från Helsingfors universitet.

Pia Sundell är även politisk aktiv och viceordförande för Svenska Kvinnoförbundet.