Annika
Nyberg-Frankenhaeuser
Presentation

Annika Nyberg Frankenhaeuser har arbetat som direktör vid Svenska YLE 2006-2012 och som den första mediedirektören vid Europeiska rundradiobolagens organisation, EBU i Geneve 2012 - 2015. Hon ledde  EBU:s sammanslagna tv- och radioverksamheter samt EBU:s nyhetstjänst. Sedan sommaren 2015 jobbar hon som frilans och förbereder en doktorsavhandling inom ramen för finsk designhistoria. Hon är ursprungligen bildkonstlärare från Konstindustriella högskolan. Därtill har hon examen från Helsingfors universitet och från Tekniska högskolan.