Pär
Stenbäck
Presentation
Pär Stenbäck var åren 1970-1985 riksdagsman samt undervisningsminister 1979-82 och utrikesminister 1982-1983. Därtill har han varit Svenska folkpartiets ordförande 1977-1985. Åren 1985-88 var Stenbäck generalsekreterare för Finlands Röda Kors och åren 1988-1992 generalsekreterare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Genève. Idag är han ordförande för delegationen för svenska ärenden vid Helsingfors Universitet, Finlands barn- och ungdomsstiftelse och för senaten i Europeiska kulturparlamentet. Därtill fungerar han som oberoende övervakare för Internationella Röda Korset i Israel-Palestina (MDA-PRCS). Han förlänades ministertiteln 1999.