Peter
Stenlund
Presentation
Peter Stenlund var Utrikesministeriets statssekreterare från mars 2014 till februari 2018. Stenlund var sedan Ledande sakkunnig och skötte specialuppdrag på UM innan sin pensionering hösten 2018. Stenlund var åren 2010-2014 understatssekreterare med ansvar för bl.a utrikesministeriets administration, ekonomi och medborgartjänster och hör till UMs tjänstemannaledningsgrupp.  Åren 2006-2010 var Finlands ambassadör i Oslo. Före det tjänstgjorde han vid ambassaden i Stockholm. Han inledde sin karriär vid utrikesministeriet år 1995 som specialrådgivare för Europa-ministern och var därefter chef för det nordiska sekretariatet. Vid utrikesministeriets östlinje har han arbetat som konsultativ tjänsteman för EU:s nordliga dimension samt i uppgifter i anslutning till Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Före diplomatkarriären var Stenlund bl.a. partisekreterare för Svenska folkpartiet åren 1981-95.