Carl
Pettersson
Presentation

Carl (Calle) Pettersson (-79). Pettersson är VD för Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo swedan hösten 2021.Innan dess var Pettersson VD för Veritas Pensionsförsäkring åren 2017-2021. Pettersson var tidigare vice verkställande direktör på Aktia Bank Abp med ansvar för försäljning och marknadsföring samt strategi och affärsutveckling. Han arbetade inom Aktia också med olika uppgifter inom bl.a. försäljning, digitalisering och produktutveckling. Innan dess bl.a. inom OP-gruppen, Dragsfjärds Kommun och som riksdagsassistent för minister Jan-Erik Enestam.