Heidi
Backman
Presentation

Heidi Backman är sedan februari 2021 akademidirektör på Åbo Akademi.Före det var hon under 8 års tid bildningsdirektör i Grankulla med ansvar för stadens småbarnspedagogik, utbildning och fritidstjänster och under 24 års tid gjorde hon en karriär från sekreterare till direktör på Utbildningsstyrelsen. Hon har också arbetat på arbetsministeriet, Finlands Kommunförbund och Sydkustens landskapsförbund, sitter i flera styrelser och har gjort nydanande arbete gällande utvärdering, prognostisering, framtidsspaning, digitalisering och tvåspråkighet. Ledarskap är en passion för henne.

Foto: JyriLaitinen.fi