Stefan
Mutanen
Presentation

Stefan Mutanen var verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan till sin pensionering sommaren 2018. Han fungerade som VD från år 2002 och var före det chef för Mjölbolsta friskvårdsdistrikt.Stefans arbetsuppdrag inom den kommunala sektorn har omfattat uppgiften som föreståndare för åldringshemmet Svedjahemmet och Ekenäs arbetscentral samt socialdirektör i Karis och regionchef för Karis kurscenter under en tidsperiod från 1978 till 1999. För närvarande har Stefan Mutanen följande betydande förtroendeuppdrag: styrelseordförande i Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande för yrkesinstitutet Prakticum och styrelseordförande i Karis-Pojo Sparbanksstiftelse. År 2012 erhöll Stefan titeln socialråd.