Casper
Herler
Presentation

Casper Herler utnämndes till verkställande direktör för Advokatbyrå Borenius i april 2016 efter att han varit delägare i bolaget i fem år. Herler har jobbat som överinspektör vid miljöministeriet samt som universitetsforskare och -assistent vid Helsingfors universitet. Herlers doktorsavhandling i juridik behandlade ansvaret för mark- och grundvattenförorening och retroaktivt ansvar. Herler har även arbetat som miljökonsult på konsultbolaget Pöyry. Han inledde sin karriär som advokat år 2007 och var först delägare på Advokatbyrå HPP och har sedan 2010 varit delägare på Borenius.