Rolf
Jansson
Presentation
Rolf Jansson är CEO för Aspo Plc sedan augusti 2021. Innan det var Jansson VD för VR-Group Ab åren 2016-2021 och direktör för logistikdivisionen 2011-2016 samt koncernens utvecklingsdirektör 2009-2011. Före sin karriär på VR-Group Ab var han Executive Director för Nordea Corporate Finance 2007-2009 och före det var han Principal på Booz Allen Hamilton 1999-2007. Han har styrelseuppdrag bland annat i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Sarlin Group, East Office och Palta (Palvelualojen työnantajat). Till sin utbildning är Jansson diplomingenjör från Tekniska Högskolan TKK och ekon.mag från Hanken i Helsingfors.