Kjell
Skoglund
Presentation
Kjell Skoglund är verkställande direktör för Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm. Han har ett starkt engagemang  för näringslivssamarbetet mellan Finland och Sverige. En av hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.