Henry
Backlund
Presentation

Henry Backlund är grundare och huvudägare av e-handelsbolaget Dermoshop.  Under flera år var han engagerad i kommunalpolitik och bl.a. fullmäktigeordförande i hemkommunen. Backlund har startat upp ett antal företag och sitter idag i företagsstyrelser.

Förutom de egna bolagen leder han bland annat HSS-Medias styrelse sedan år 2015 och är styrelsemedlem i KuvaSeppälä-yhtiöt sedan år 2014 och i Försäkringsbolaget Fennia från och med år 2019.