Ambassadörsnätverket

En viktig del av Ledarskapsakademin är det fyrtiotal ambassadörer som deltar i verksamheten. Du träffar dem som föreläsare på programmen och i vår alumnverksamhet samt som deltagare i delar av verksamheten där du har möjlighet att diskutera och nätverka med dem. Ambassadörerna kommer från olika branscher, och det som förenar dem är att de alla har lång erfarenhet av ledarpositioner och är framstående namn inom sina egna områden.

På Instagram kan du inspireras av våra ambassadörer där de delar med sig av sina tankar om ledarskap, motivation och framgång. Du hittar dem under hashtaggen #ambassadörsfrågan.

Du som ambassadör får en förstahandsinblick i hur dagens drivna unga tänker, vad de värdesätter i sina karriärer och hur de ser på framtiden och på samhället. På våra program och inom vår alumnverksamhet har du en fantastisk möjlighet att hålla dig uppdaterad om dessa saker, att stötta framtidens ledare och samtidigt få nya perspektiv på livet och karriären från dem. Tveka inte att ta kontakt med oss ifall vår verksamhet intresserar dig!

Marit
Direktör
Laila
VD
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Mikael
VD
Heidi
Akademidirektör
Ann-Luise
Teaterchef
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Erika
VD
Thomas
Kriminalöverkommissarie
Sture
Ordförande
Carl
tillträdande VD
Casper
VD
Satu
tidigare VD
Juha
VD
Rolf
CEO
Ole
Bergsråd
Nina
Generaldirektör
Susanna
Managing Partner
Frank
tidgare VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Jan D.
Stadsdirektör
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Pia
Verksamhetsledare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Tidigare direktör
Thomas
Kansler emeritus
Erika
Ehrnrooth
Presentation

Sedan 2019 leder Erika Finlands mest erfarna bemannings- och rekryteringsföretag Eilakaisla, där hon som ledningsgruppsmedlem först började som marknadsföringsdirektör och avancerade till sälj- och marknadsdirektör. Eilakaisla firar i år 50 år i branschen och under Erikas ledning har företaget vunnit tillbaka förlorade marknadsandelar och förbättrar sin lönsamhet. Den röda tråden i Erikas karriär handlar om försäljning och marknadsföring med kunden eller konsumentens behov som utgångspunkt.

Erika, som till utbildningen är ekonomiemagister från Hanken, är fullmäktige- och styrelsemedlem i Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, styrelsemedlem i Eilakaisla koncernens sex dotterbolag och representerar Eilakaisla i Huvudstadsregionens Handelskammares utskott för Handel och Tjänster. För Finlands hundraårsjubileum valde Centralhandelskammaren Erika till en av de 365 framstående kvinnliga ledarna i Naisjohtajat esiin -kampanjen. Tidigare har Erika suttit med i det kvinnliga nätverket Diamantens styrelse och samt Ekonomföreningen Niords styrelse.

Foto: Mikael Ahlfors