Erika
Ehrnrooth
Presentation

Sedan 2019 leder Erika Finlands mest erfarna bemannings- och rekryteringsföretag Eilakaisla, där hon som ledningsgruppsmedlem först började som marknadsföringsdirektör och avancerade till sälj- och marknadsdirektör.

Eilakaisla firar i år 50 år i branschen och under Erikas ledning har företaget vunnit tillbaka förlorade marknadsandelar och förbättrar sin lönsamhet. Den röda tråden i Erikas karriär handlar om försäljning och marknadsföring med kunden eller konsumentens behov som utgångspunkt.

Erika, som till utbildningen är ekonomiemagister från Hanken, är fullmäktige- och styrelsemedlem i Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, styrelsemedlem i Eilakaisla koncernens sex dotterbolag och representerar Eilakaisla i Huvudstadsregionens Handelskammares utskott för Handel och Tjänster. För Finlands hundraårsjubileum valde Centralhandelskammaren Erika till en av de 365 framstående kvinnliga ledarna i Naisjohtajat esiin -kampanjen. Tidigare har Erika suttit med i det kvinnliga nätverket Diamantens styrelse och samt Ekonomföreningen Niords styrelse.

Foto: Mikael Ahlfors