Laila
Andersson
Presentation
Laila Andersson är sedan februari 2019 VD/ rektor för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen, Prakticum. Före det var hon rektor för Mattlidens skola åren 2006 – 2019 under vilken tid hon även var tf rektor i Mattlidens gymnasium läsåret 2017 – 2018. Hon har varit medlem i ledningsgruppen för svenska bildningstjänster i Esbo 2007 – 2019. Under åren 2010 – 2020 var hon medlem, viceordförande samt ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningsfrågor samt välmående bland barn och unga har alltid varit hennes passion men utöver det har även idrott stått hennes hjärta nära och Laila Andersson var viceordförande i SFSI, Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f. samt suppleant i styrelsen för FSI, Finlandssvensk idrott åren 2009 – 2017.