Eva
Biaudet
Presentation
Eva Biaudet är SFP:s riksdagsledamot och var tidigare minoritetsombudsman. Tidigare har Biaudet jobbat som särskild representant för bekämpning av människohandel vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Hon har också varit omsorgsminister åren 1999-2000 samt 2002-2003 och riksdagsledamot åren 1991-2007. Finlands yrkeskvinnors förbund utsåg Biaudet till årets kvinna år 2009 och år 2011 belönade Förenta staterna för sitt arbete mot människohandel.