Sture
Fjäder
Presentation
Sture Fjäder är sedan våren 2011 ordförande för Centralorganisationen för högutbildade i Finland. Före det har Fjäder haft ett flertal uppdrag ekonomförbundet SEFE där han senast arbetade om förhandlingsdirektör. Fjäder har även varit ordförande för De Högre Tjänstemännen YTN sedan 2007. Till sin utbildning är han ekonomie magister och politices kandidat.