Satu
Huber
Presentation

Satu Huber var verkställande direktör på Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo åren 2015- 2021. Innan dess var Huber vice vd på Elo. Huber verkade åren 2008-2013 som VD på LokalTapiola Pensionsbolag tills Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag gick samman och bildade Elo i januari 2014. Före det har Huber gjort karriär i bl.a. Citibank och SYP-Merita. Efter bankkarriären var hon 9 år på statskontoret och ansvarade bla för Finlands låntagning. Därtill innehar hon styrelseuppdrag i YIT och Arbetspensionförsäkrarna TELA. Hon sitter dessutom i SKR :s (Suomen Kulttuurirahasto) förvaltningsråd. Till sin utbildning är Huber ekon.mag från Hanken i Helsingfors.