Ole
Johansson
Presentation
Ole Johansson har innehaft flera ledande positioner inom Wärtsiläkoncernen från år 1975 och var koncernchef under åren 2000-2011. Han är för närvarande styrelseordförande i Hartwall Capital Ab och Aker Arctic Technology Inc, viceordförande i Konecranes Oyj Abp samt styrelsemedlem i Svenska Handelsbanken. Till sin utbildning är Johansson diplomekonom från Svenska handelshögskolan 1974.