Nina
Kopola
Presentation
Nina Kopola är Business Finlands generaldirektör.  Kopola verkade under åren  2011-2018 som VD i Suominen koncernen. Hon började sin karriär i Neste och när Neste Chemicals genom företagsköp övergick i Dynea följde hon med. Under den här tiden innehade hon ett antal positioner inom forskning, markandsföring och finans och senast divisonschef för Europa verksamheten. Hon är dessutom styrelsemedlen i Konecranes och Metso.