Frank
Korsström
Presentation
Dipl.ing. / Ekon.mag. Frank Korsström har arbetat med konsultering i företagsledning i Finland, Sverige och Frankrike i mer än 25 år. Han har koncentrerat sig på strategikonsultering, planering och genomförande av förändringsprogram samt utveckling av verksamhetsmodeller. Hos Accenture ansvarade han i Finland för bl.a. affärsområdet Products (Industri och handel). Korsström var VD för Accenture Finland och VD för Accenture Norden från 2007-2020. Korsström gick i pension våren 2020 och är nu styrelseproffs och företagare.