Ambassadörsnätverket

En viktig del av Ledarskapsakademin är det trettiotal ambassadörer som deltar i verksamheten. Du träffar dem som föreläsare på programmen och i vår alumnverksamhet samt som deltagare i delar av verksamheten där du har möjlighet att diskutera och nätverka med dem. Ambassadörerna kommer från olika branscher, och det som förenar dem är att de alla har lång erfarenhet av ledarpositioner och är framstående namn inom sina egna områden.

På Instagram kan du inspireras av våra ambassadörer där de delar med sig av sina tankar om ledarskap, motivation och framgång. Du hittar dem under hashtaggen #ambassadörsfrågan.

Du som ambassadör får en förstahandsinblick i hur dagens drivna unga tänker, vad de värdesätter i sina karriärer och hur de ser på framtiden och på samhället. På våra program och inom vår alumnverksamhet har du en fantastisk möjlighet att hålla dig uppdaterad om dessa saker, att stötta framtidens ledare och samtidigt få nya perspektiv på livet och karriären från dem. Tveka inte att ta kontakt med oss ifall vår verksamhet intresserar dig!

Marit
Direktör
Laila
VD
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Mikael
VD
Heidi
Akademidirektör
Ann-Luise
Teaterchef
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Erika
VD
Sture
Ordförande
Carl
Managing Director
Casper
VD
Satu
tidigare VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Generaldirektör
Susanna
Managing Partner
Frank
Direktör
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Jan D.
Stadsdirektör
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Tidigare direktör
Thomas
Kansler emeritus
Frank
Korsström
Presentation
Dipl.ing. / Ekon.mag. Frank Korsström har arbetat med konsultering i företagsledning i Finland, Sverige och Frankrike i mer än 25 år. Han har koncentrerat sig på strategikonsultering, planering och genomförande av förändringsprogram samt utveckling av verksamhetsmodeller. Hos Accenture har han i Finland ansvarat för bl.a. affärsområdet Products (Industrioch handel). Korsström var VD för Accenture Finland sedan år 2006 och direktör för Accenture Norden sedan 2007. Korsström gick i pension våren 2020 från Accenture och är nu direktör på Ope­raa­tio­kes­kus, Finlands Näringsliv EK.