Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Jussi
Laitinen
Presentation
Jussi Laitinen är sedan januari 2018 VD på Sigrid Juselius Stiftelse. Tidigare var Laitinen VD på Aktia från 2008 till mars 2017, då han gick i pension. Före detta hade han gjort karriär i bl.a. Föreningsbanken i Finland, Merita Bank, Merita Nordbanken, Nordea Bank och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Därtill innehar Laitinen förtroendeuppdrag i bl.a. Sigrid Juselius stiftelsen, Stiftelsen Arcada, Helsingin seudun kauppakamari, Finansbranschens Centralförbund, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning samt Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Laitinen har dessutom verkat som ordförande för HEX, Helsingfors börs. Till sin utbildning är Laitinen ekon.mag.