Jussi
Laitinen
Presentation
Jussi Laitinen är sedan januari 2018 VD på Sigrid Juselius Stiftelse. Tidigare var Laitinen VD på Aktia från 2008 till mars 2017, då han gick i pension. Före detta hade han gjort karriär i bl.a. Föreningsbanken i Finland, Merita Bank, Merita Nordbanken, Nordea Bank och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Därtill innehar Laitinen förtroendeuppdrag i bl.a. Sigrid Juselius stiftelsen, Stiftelsen Arcada, Helsingin seudun kauppakamari, Finansbranschens Centralförbund, Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning samt Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Laitinen har dessutom verkat som ordförande för HEX, Helsingfors börs. Till sin utbildning är Laitinen ekon.mag.