Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Marit
Direktör
Heidi
Politisk chefredaktör
Henry
Founder
Heidi
Bildningsdirektör
Mikael
VD
Ann-Luise
Chefsdramaturg
Eva
Riksdagsledamot
Tom
Prorektor
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Juha
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
Business Finlands generaldirektör
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
Socialråd
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
Tidigare statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Petra
Diplomat
Astrid
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
Kristina
Thomas
Kansler emeritus
Pär
Stenbäck
Presentation
Pär Stenbäck var åren 1970-1985 riksdagsman samt undervisningsminister 1979-82 och utrikesminister 1982-1983. Därtill har han varit Svenska folkpartiets ordförande 1977-1985. Åren 1985-88 var Stenbäck generalsekreterare för Finlands Röda Kors och åren 1988-1992 generalsekreterare för Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-förbundet i Genève. Idag är han ordförande för delegationen för svenska ärenden vid Helsingfors Universitet, Finlands barn- och ungdomsstiftelse och för senaten i Europeiska kulturparlamentet. Därtill fungerar han som oberoende övervakare för Internationella Röda Korset i Israel-Palestina (MDA-PRCS). Han förlänades ministertiteln 1999.