Carola
Teir-Lehtinen
Presentation
Carola Teir-Lehtinen arbetade mestadels inom industrin. Inom Neste-koncernen ansvarade hon för miljö- hälso- och säkerhetsfrågor. Åren 1998-2010 innehade Teir-Lehtinen flera poster på Fortum som bl.a. miljödirektör, kommunikationsdirektör, medlem av koncernledningsgruppen och direktör för hållbar utveckling. Tidigare jobbade hon som styrelseproffs och som volontär. Teir-Lehtinen grundade också det kvinnliga nätverket ”Diamanten” år 2005 som bl.a. bedriver mentorverksamhet. Till utbildningen är hon fil.mag. från Åbo Akademi.