Sture
Udd
Presentation
Sture Udd är jurist från H:fors Universitet och VD för UpCode Ltd. Sture har varit företagare hela livet och leder UPC Center (Knowledgecenter/UPC Konsult + UpCode mobil informationshantering + UPCMedia + Europas ledande tryckta kommunikationsfabrik UPC Print). Sture är medlem i VKL:s STRATU grupp (Viestintäalan keskusliitto).