Ulla-Maj
Wideroos
Presentation
Ulla-Maj Wideroos var åren 1995-2015 riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och var andra finansminister åren 2003-2007. Därtill har hon varit Svenska riksdagsgruppen ordförande åren 1999-2003 och 2007-2011. Åren 1986-889 var hon kretsordförande för SFP i Österbotten och åren 2007-2009 ordförande för Folktinget. Före den politiska karriären var hon kommundirektör i Oravais 1986-1995. För tillfället innehar Wideroos förtroendeuppdrag i bl.a. Närpes stadsfullmäktige och styrelsen för Åbo Akademi. Därtill är Wideroos ordförande i styrelsen för Österbottens förbund.