Thomas
Wilhelmsson
Presentation
Thomas Wilhelmsson är professor i civil- och handelsrätt och innehade ställningen som Helsingfors universitets rektor 2008-2013, under vilken tid den djuptgående universitetsreformen genomfördes. 2013-2017 var Wilhelmsson universitetets kansler. Mellan åren 1998 och 2008 fungerade Wilhelmsson som universitetets prorektor med ansvar för svenska- och internationella ärenden. Han har publicerat ett flertal publikationer inom avtals- , konsument- och europarätten. Wilhelmsson är hedersdoktor vid universiteten i Uppsala, Oslo och Tartu och år 2011 tilldelades han det nordiska juristpriset från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Wilhelmsson är  kansler emeritus och rektor emeritus och är sedan januari 2018 styrelseordförande för Åbo Akademi.