Astrid
Thors
Presentation
Astrid Thors har fungerat åren 2013-2016 som Högkommissionär för frågor angående nationella minoriteter inom Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. I sitt arbete inom konfliktförebyggande och minoritetsrättigheter hade hon de 57 OSSE deltagarstaterna som sitt arbetsfält. 2007-2011 var hon Migrations- och Europaminister, 2004-2013 SFP:s riksdagsledamot och  Ledamot av Europaparlamentet 1996-2004. Mellan åren 2000 och 2005 var hon ordförande för Finlands Unicef och ordförande för Svensk Ungdom 1981-1983, den första kvinnan på den posten.  2011 tilldelades hon Fredrika Runeberg stipendiet.