Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ambassadörer

Ambassadörsnätverket, med ett 30-tal personer med lång erfarenhet från bl.a. näringslivet, politiken, juridiken, media, förvaltning, offentliga sektorn, tredje sektorn och utbildnings- och bildningssektorn, erbjuder utmärkta möjligheter till nya erfarenheter och insikter samt nätverksbildning för adepterna och alumnerna.

Alec
Diplomat
Heidi
Politisk chefredaktör
Heidi
Bildningsdirektör. Bild: JyriLaitinen.fi
Mikael
VD
Eva
Riksdagsledamot
Sture
Ordförande
Carl
Direktör
Casper
VD
Satu
VD
Rolf
VD
Ole
Bergsråd
Nina
VD
Frank
VD
Jussi
VD
Stefan
VD
Ole
Minister
Annika
Bildlärare, journalist
Carl
VD
Alf
Professor
Tomas
Senior Lecturer
Kjell
VD
Pär
Minister
Peter
F.d. statssekreterare
Christoffer
Jurist. Minister
Barbro
VD
Carola
Styrelseproffs
Astrid
tidigare Högkommissionär
Sture
VD
Christoph
Koncernchef
Ulla-Maj
f.d. riksdagsledamot
Kristina
Direktör
Thomas
Kansler emeritus
Stefan
Mutanen
Presentation

Stefan Mutanen är verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan. Han har fungerat som VD från och med 1.9.2002 och före det som chef för Mjölbolsta friskvårdsdistrikt.Stefans arbetsuppdrag inom den kommunala sektorn har omfattat uppgiften som föreståndare för åldringshemmet Svedjahemmet och Ekenäs arbetscentral samt socialdirektör i Karis och regionchef för Karis kurscenter under en tidsperiod från 1978 till 1999. För närvarande har Stefan Mutanen följande betydande förtroendeuppdrag: styrelseordförande i Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande för yrkesinstitutet Prakticum och styrelseordförande i Karis-Pojo Sparbanksstiftelse. År 2012 erhöll Stefan titeln socialråd.