Petra
Theman
Presentation

Petra Theman är vald till ny stadsdirektör för Raseborg och förväntas ta över i september 2022. Theman var tidigare diplomat och minister på Finlands ambassad i Peking 2019-2021. Tidigare var hon var chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet och generalsekreterare för Finland Promotion Board 2014-2018 och har utöver det arbetat med frågor som berör USA, Latinamerika, Syd-Europa, utrikeshandel, kommunikation och administrativa frågor. Hon har arbetat på ambassaderna i Buenos Aires och Stockholm och bekantar sig som bäst med frågor som berör Kina. Åren 2008-2013 var hon VD för Favex, Finnish Film & Audiovisual export, numera en del av Audiovisual Producers of Finland. Hon har även varit kommunikationschef inom IT-industrin och har erfarenhet som sträcker sig från mexikanska ungdomsfängelsen till internationella organisationer och styrelsearbete i bl.a. Filmstiftelsen.Theman är pol.mag. från Åbo Akademi.