Tom
Böhling
Presentation

Tom Böhling är prorektor vid Helsingfors universitet, med ansvar bl.a. för tvåspråkighetsärenden, kampusutveckling, jämställdhet och hållbar utveckling. Han är läkare, specialist i patologi och innehar en professur i ämnet. Böhling har tidigare fungerat bl.a. som administrativ överläkare vid HUSLAB och institutionschef vid universitetet. Han har varit ordförande för Finska läkaresällskapet och innehar ett flertal förtroendeposter i olika vetenskapliga samfund. Han är inspektor vid Nylands nations sedan augusti 2018.