Juha
Häkkinen
Presentation

Juha Häkkinen var VD på Österbottens handelskammare innan pensioneringen hösten 2021. Före handelskammare har han  jobbat på Vasa hovrätt, Pohjola -bolagen och Vasa tingsrätt. Han är aktiv inom styrelsearbete bl.a. Kvarkenports Ab, Pohjanmaan Expo Ab, Svanljungs stiftelse och Br.Gröndahls stiftelse.

Till utbildningen är Häkkinen juris kandidat, vicehäradshövding. Han är också Hollands konsul.