Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Ansök till Ledarskapsakademin

Ansökningstiden till program 12 är öppen 15.04 - 06.05.2019.

Ansökan består av en fritt formulerade ansökan, där vi gärna önskar att du beskriver varför du ansöker och varför just du skulle vara rätt person för en plats i Ledarskapsakademins program. Du skall också svara på frågorna i ansökningsformuläret samt ladda upp i pdf-format din CV och din fritt formulerade ansökan (max 1 sida). Ansökan skall vara på svenska men CV:n kan vara på ett annat språk.

Kursprogrammet pågår under ett år och består av fyra 1,5 dagars moduler. Programmet är mångsidigt och högklassigt och du förväntas delta i samtliga moduler. Program 12 arrangeras under år 2019 och 2020 i Helsingfors:

Program 12:

Modul 1: 21 - 22.11.2019
Modul 2: 06 - 07.02.2020
Modul 3: 14 - 15.05.2020
Modul 4: 17 - 18.09.2020

Modulerna startar torsdag eftermiddag med ledarskapsdelen, som leds av en professionell coach, varefter programmet ännu fortsätter med en programpunkt under kvällen. På fredagen fortsätter programmet hela dagen med föreläsningar, diskussioner, workshops kring huvudtemat för modulen. Programmet är avgiftsfritt för adepterna.

Om du har frågor gällande ansökan så var gärna i kontakt med verksamhetsledare Nora Ridgewell,tel. 040 4506750 eller nora.ridgewell@akademin.fi.