Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.

Kursprogrammet

 

Kursprogrammet pågår under ett år och består av fyra 1,5 dagars moduler. Modulerna startar torsdag eftermiddag med en ledarskapsdel, som leds av en professionell ledarskapscoach och fortgår hela kvällen. På fredagen fortsätter det interaktiva programmet med ledarskaps- och samhällsrelaterade frågor kring modulernas huvudtema i form av föreläsningar, workshops och diskussioner. Flera av akademins ambassadörer fungerar som föreläsare och därtill anlitas framstående sakkunniga från olika branscher i samhället

Modul 1

VILKA ÄR FINLANDS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER?

Personlighet & Prestation

Workplace Big Five personlighetstest

 

Modul 2

HUR BYGGER VI DET NYA SAMHÄLLET?

Självledarskap - Tid & Energi

Hantering av egen tid och energi

 

Modul 3

HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN OSS?

Högpresterande team

Att öka motivationen i ett team

 

Modul 4

HÅLLBAR UTVECKLING - EN MÖJLIGHET

Det kommunikativa ledarskapet

Strategic storytelling

 

Alumnverksamhet

Träffar, utbildning, diskussioner och nätverkande

Programmen ordnas i huvudsak i Helsingfors. Den som blivit antagen till programmet förväntas delta i alla fyra moduler.

Inför varje programstart ordnas en ansökningsomgång. På basen av ansökningarna väljs 20 adepter till det aktuella programmet. Information om ansökningsomgångarna läggs på hemsidan då det är aktuellt. Från starten i mars 2012 har tio program genomförts. Program 11 startar i november 2018.

Efter avklarat program erhåller adepten ett diplom, där det framgår modulernas innehåll och en kort beskrivning av Ledarskapsakademin. Adepten blir sedan en del av alumnnätverket.

Program 10:

Modul 1: 16- 17.11.2017
Modul 2: 08- 09.02.2018
Modul 3: 24- 25.05.2018
Modul 4: 20- 21.09.2018

Program 11:

Modul 1: 22- 23.11.2018
Modul 2: 07- 08.02.2019
Modul 3: 16- 17.05.2019
Modul 4: 19- 20.09.2019

Ledarskapsakademin erbjuder alumnerna möjligheten att delta i utbildning avsedd för dem. En alumnutbildning ordnas på våren och en på hösten. Modulerna erbjuder möjlighet till aktuell fortbildning i ledarskapsfrågor och i samhällsfrågor och är ett utmärkt tillfälle att träffa övriga alumner, få nya insikter, samt att utveckla det egna ledarskapet.

Bakgrund

Syftet med Ledarskapsakademin är att ge unga människor möjligheten att utveckla sin kompetens, skapa nätverk och utvecklas till goda ledare –med stark känsla för det svensk- och tvåspråkiga Finland i en global värld.

Målsättningen är att kursdeltagarnas stärker sin beredskap till ansvarsfulla uppdrag inom arbets- och samhällslivet, kursdeltagarna ska nå nyckelpositioner inom olika sektorer.