Kursprogrammet

Under programmet får du ta del av en bredd av ämnen inom ledarskaps- och samhällsfrågor tillsammans med andra engagerade unga vuxna; det är vårt program i ett nötskal. Varje år inleds ett nytt program som består av fyra moduler på en och en halv dag, och till varje program antas ca 20 personer. Sedan starten i mars 2012 har vi genomfört tretton program och i november 2021 inleddes  program 14.

Vi tror på att du som framtidens ledare och samhällspåverkare behöver en insyn i många olika ämnen och branscher för att skapa en förståelse för den värld vi lever i. Vi tror att du behöver verktyg som hjälper dig att utveckla din egen potential som ledare. Vi tror att du behöver ett nätverk av kontakter med jämnåriga inom olika branscher och sektorer samt ledare med erfarenhet, som redan har gått den väg du vill gå. Vi tror också att du behöver en stor dos inspiration och pepp längs vägen. Ledarskapsakademin är allt detta, och lite till.

Programmet ordnas främst i Helsingfors, under fyra moduler. En modul räcker i snitt en och en halv dag. Då du har blivit antagen förväntas du delta i alla fyra moduler, för att försäkra dig om att du får ut mesta möjliga av utbildningen. När programmet avslutas får du ett diplom och blir en del av vårt unika alumnnätverk.

Under 2020-2021 har modulerna ordnats digitalt, som hybrid-tillställning och på plats pga coronapandemin. Modulerna ordnas fysiskt när omständighterna tillåter det.

Modul 1

VILKA ÄR FINLANDS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER?

Personlighet & Prestation

Workplace Big Five personlighetstest

 

Modul 2

HUR BYGGER VI DET NYA SAMHÄLLET?

Högpresterande team

 Att skapa gott samarbete i ett team

 

Modul 3

HUR PÅVERKAR GLOBALISERINGEN OSS?

Det kommunikativa ledarskapet

Förändringsledarskap och storytelling

 

Modul 4

EN HÅLLBAR FRAMTID

Lyckas med "Svåra Samtal"

Att vara både rak och empatisk

 

Alumnverksamhet

Träffar, utbildning, diskussioner och nätverkande

Program 13:

Modul 1: 12-13.11.2020
Modul 2: 04-05.02.2021
Modul 3: 06-07.05.2021
Modul 4: 16-17.09.2021

Program 14:
Modul 1: 11-12.11.2021
Modul 2: 10-11.02.2022
Modul 3: 12-13.05.2022
Modul 4: 15-16.09.2022

Bakgrund

Ledarskapsakademin grundades år 2012 för att ge det där extra i CV:t hos unga människor. Vi upplever att det behövs mer än bara arbetserfarenhet för att skapa en modern karriär. Ledarskapsakademin grundades därför som ett forum för unga vuxna inom en bredd av branscher, allt från det konstnärliga och det politiska till det affärsmässiga, att få en chans att inspireras och utvecklas inför de roller de strävar efter i sina respektive karriärer. Målet har från början varit att stötta engagerade svensk- och tvåspråkiga unga med intresse för det samhälleliga och innovativa och som strävar efter ansvarsfulla positioner inom samhällets alla sektorer.

Gallringen har från början varit hård med målet att varje program ska ha stor variation mellan deltagarna, både när det gäller utbildning, kön, ålder, bakgrund och hemort. På så sätt skapas en inspirerande dynamik och du som deltagare har samtidigt möjlighet att skapa ett personligt nätverk som täcker en bredd områden i samhället.

Verksamheten är politiskt obunden och finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner r.f. Den verkar under Svenska Bildningsförbundet r.f.