Kursprogrammet

Under programmet får du ta del av en bredd av ämnen inom ledarskaps- och samhällsfrågor tillsammans med andra engagerade unga vuxna; det är vårt program i ett nötskal. Varje år inleds ett nytt program och till varje program antas ca 20 personer. Sedan starten i mars 2012 har vi genomfört tretton program och i november 2021 inleddes program 14 som pågår under 2022. Program 15 inleds i november 2022. Ansökningstiden till programmet pågick våren 2022.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där ledare förväntas reagera och engagera sig brett – inte bara i den egna branschen utan i hela samhället. Vi på Ledarskapsakademin vill ge verktyg och insikter för ett ledarskap som beaktar de samhälleliga konsekvenserna av våra beslut och den kultur vi skapar – lokalt och globalt.

Programmet ger verktyg för framtidens ledarskap kring komplexa problem
Framtidens ledare måste förstå och arbeta med komplexa problem – som bara kan lösas med samarbete i nätverk och med flera olika perspektiv och intressenter. För detta ger Ledarskapsakademin verktyg, träning och insikter.

Programmet består av fyra moduler på en och en halv dag. Du ska jobba aktivt och självständigt; mellan varje modul krävs ca 3–4 timmar självständigt arbete, individuellt och i grupp. Modulerna innehåller interaktiva föreläsningar om ledarskaps- och samhällsfrågor, bygger allmänna ledarskapsfärdigheter och ger särskild övning i att bättre förstå och jobba konkret kring komplexa problem. Själva modulerna innehåller även 1-3 timmars självstyrt arbete i grupp. Du får erfarenhet av att konkret planera och genomföra en samarbetsprocess kring ett komplext problem.

Programmet ger breda nätverk tvärs över samhället
Programmet bjuder på engagerande möten mellan adepter samt Ledarskapsakademins alumner och ambassadörer. Du bygger och blir delaktig i breda nätverk tvärs över samhället. Det ger dig en chans att reflektera på och stärka ditt ledarskap med bredare perspektiv än bara det egna arbetet.

Ambassadörerna, alumnerna och framstående experter delar med sig av erfarenheter och insikter från olika branscher och organisationer. Du träffar dem under modulerna genom föreläsningar, korta inlägg och samtal. De bidrar med konkreta exempel och tankar kring de komplexa problem ledare måste tackla. Vi tror att dessa samtal blir ömsesidigt inspirerande och givande.

Programmet ordnas främst i Helsingfors. Då du har blivit antagen förväntas du delta i alla fyra moduler, för att försäkra dig om att du får ut mesta möjliga av utbildningen. När programmet avslutas får du ett diplom och blir en del av vårt unika alumnnätverk.

Under 2020-2022 har modulerna ordnats digitalt, som hybrid-tillställning och på plats pga coronapandemin. Modulerna ordnas alltid fysiskt på plats när omständighterna tillåter det.

Modul 1

 SAMHÄLLSINRIKTAT LEDARSKAP OCH KOMPLEXA PROBLEM

Personlighet & Prestation

Workplace Big Five personlighetstest

 

Modul 2

 LEDARSKAP OCH HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Högpresterande team

Att skapa gott samarbete i ett team

 

Modul 3

 KOMPLEXA PROBLEM ÖVER NATIONSGRÄNSERNA

Det kommunikativa ledarskapet

Förändringsledarskap och storytelling

 

Modul 4

INSIKTER FÖR FRAMTIDENS ANSVARSFULLA  LEDARSKAP

Lyckas med "Svåra Samtal"

Att vara både rak och empatisk

 

Alumnverksamhet

Träffar, utbildning, diskussioner och nätverkande

Program 14:
Modul 1: 11-12.11.2021
Modul 2: 10-11.02.2022
Modul 3: 12-13.05.2022
Modul 4: 15-16.09.2022

Program 15:
Modul 1: 10-11.11.2022
Modul 2: 09-10.02.2023
Modul 3: 11-12.05.2023
Modul 4: 14-15.09.2023

Bakgrund

Ledarskapsakademin grundades år 2012 för att ge det där extra i CV:t hos unga människor. Vi upplever att det behövs mer än bara arbetserfarenhet för att skapa en modern karriär. Ledarskapsakademin grundades därför som ett forum för unga vuxna inom en bredd av branscher, allt från det konstnärliga och det politiska till det affärsmässiga, att få en chans att inspireras och utvecklas inför de roller de strävar efter i sina respektive karriärer. Målet har från början varit att stötta engagerade svensk- och tvåspråkiga unga med intresse för det samhälleliga och innovativa och som strävar efter ansvarsfulla positioner inom samhällets alla sektorer.

Gallringen har från början varit hård med målet att varje program ska ha stor variation mellan deltagarna, både när det gäller utbildning, kön, ålder, bakgrund och hemort. På så sätt skapas en inspirerande dynamik och du som deltagare har samtidigt möjlighet att skapa ett personligt nätverk som täcker en bredd områden i samhället.

Verksamheten är politiskt obunden och finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner r.f. Den verkar under Svenska Bildningsförbundet r.f.