Ledarskapsakademin erbjuder mångsidig utbildning i samhälls- och ledarskapsfrågor, alumnverksamhet och ett unikt nätverk för svensk- och tvåspråkiga unga som strävar till att nå ännu högre.
 

Vad är Ledarskapsakademin?

Ledarskapsakademin erbjuder utbildning i ledarskap, kunskaper och insikter i aktuella samhällsfrågor, ett värdefullt nätverk samt alumnverksamhet för alla som deltagit i Ledarskapsakademins kursprogram. Programmen erbjuder unika kontakter till centrala aktörer inom olika sektorer. Det kostar inget att delta.

Syftet med Ledarskapsakademin är att ge unga människor möjligheten att utveckla sin kompetens, skapa nätverk och utvecklas till goda ledare –med stark känsla för det svensk- och tvåspråkiga Finland i en global värld.

Målsättningen är att kursdeltagarnas genom ökade insikter i och förståelse för olika sektorer i samhället,stärker sin beredskap till ansvarsfulla uppdrag inom arbets- och samhällslivet, kursdeltagarna ska nå nyckelpositioner inom olika sektorer.

Verksamheten startade år 2012, är politisk obunden och finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner r.f. Ledarskapsakademin verkar under Svenska Bildningsförbundet r.f.

 

Vad erbjuder vi?

Ledarskapsakademins kursprogram bjuder på ett mångfacetterat program kring ledarskaps- och samhällsfrågor. Kursprogrammen, som består av fyra olika moduler omfattar fyra stora framtidsfrågor. I varje modul ingår en del då ledarskap behandlas på ett mångsidigt sätt med en ledarskapscoach.

Utbildningen gör en inte automatiskt till chef eller förman, men man får en möjlighet att utveckla de egenskaper och det nätverk som man kan behöva för att bygga den karriär man själv strävar efter. Genom alumnverksamheten får man en fortsatt möjlighet att genom utbildningar och evenemang utveckla sig själv som ledare och öka sin kunskap om samhället samt upprätthålla sina kontakter till de andra alumnerna och ambassadörerna.

Ledarskapsakademins framstående ambassadörer fungerar som akademins stöttepelare och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper från samhällets olika sektorer och deltar regelbundet i programmens moduler.

Vem söker vi?

Målgruppen är driftiga svensk- och tvåspråkiga unga potentiella ledare med ambitioner och olika bakgrund och ett påvisat engagemang även utanför den personliga sfären.

Till programmen antas personer i åldern 25-35 som vill utvecklas och gå långt inom näringslivet, politiken, det offentliga eller i en organisation – i Finland eller internationellt. Målet är att skapa en dynamisk helhet där driftiga unga med olika bakgrund möts för att utvecklas tillsammans.

I april-maj 2020 kommer ansökningsomgången till det följande programmet att vara öppen. Mera information kommer på vårvintern.