Vem är vi?

Ledarskapsakademin erbjuder kostnadsfri utbildning inom ledarskaps- och samhällsfrågor som du går vid sidan om ditt arbete eller dina studier.

Samhällsinriktat ledarskap

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där ledare förväntas reagera och engagera sig brett – inte bara i den egna branschen utan i hela samhället. Vi på Ledarskapsakademin vill ge verktyg och insikter för ett ledarskap med bredare perspektiv än bara ledaren själv och den egna organisationen. 

Hur kan vi som ledare skapa en positiv insats i samhället? Vi behöver ta hänsyn till de samhälleliga konsekvenserna av våra beslut och den kultur som vi skapar. Vi ska främja ett gott och rättvist samhälle och en hållbar utveckling i stort och smått. Detta ledarskap kräver en bred förståelse av olika utmaningar och problemställningar. Särskilt viktigt är en förmåga att arbeta kring komplexa problem. De här problemen kan inte lösas utan samarbete inom breda nätverk.

Programmet består av fyra moduler på en och en halv dag – med självstyrt arbete individuellt och i grupper under och mellan modulerna och av coachning, föreläsningar, diskussioner med olika teman som alltid har koppling både till ledarskap och samhällsfrågor. Det självständiga grupparbetet med de utvalda komplexa problemen stöds av föreläsningar och ledarskapssessioner i modulerna och av en arbetsbok som ger extra verktyg och hjälper strukturera arbetsprocessen.

Vi vill ge dig de verktyg och kontakter du kan behöva för att utvecklas i din karriär. Utbildningen leder inte till en examen, utan är en plattform för inspiration, kunskap och nätverkande, som ger dig det där lilla extra i din CV.

Efter utbildningen är du en del av vår alumnverksamhet, ett unikt nätverk av ambitiösa, framåtdrivna människor. Genom programmet och alumnverksamheten kommer du också i kontakt med framstående ledare inom olika branscher inom den offentliga, privata och tredje sektorn, både på våra evenemang och utbildningar.

I Ledarskapsakademin ingår även ett nätverk av ambassadörer som alla är ledare som uppnått höga positioner inom sina områden.

Varför finns vi?

Ledarskapsakademin fyller i år 10 år 2022 och ända sedan starten 2012 har vår vision varit att skapa ett forum där du som ung vuxen kan få vägledning och inspiration samt hjälp att bygga upp det nätverk du behöver för att uppnå det du vill i arbetslivet.

Vi vill skapa en växelverkan mellan dig, som just nu bygger din karriär, och de organisationer som vill veta hur unga i dag tänker och som vill skapa kontakter med unga personer som satsar högt i livet; en plattform där unga samhällsintresserade och aktiva personer och organisationer från olika branscher kan möta varandra i en insiktsfull och inspirerande dialog för att skapa nya innovationer och för en bättre framtid, ett bättre arbetsliv.

Dessutom har vi en stark känsla för ett svensk- och tvåspråkigt Finland i en global värld.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är ambitiös och som brinner för det du gör. Du är 25–35 år, svensk- eller tvåspråkig, engagerad och nyfiken. Du vill påverka det samhälle och den värld vi lever i utifrån din egen bransch. Ledarskapsakademins förnyade program är för dig som vill vara dagens och framtidens ledare. Du fördjupar dig i ett brett fält av ledarskaps- och samhällsfrågor, tillsammans med andra ambitiösa och engagerade unga vuxna. Ni får modeller, nätverk och träning för att kunna leda och bidra till en positiv utveckling inom din egen organisation och i samhället. Du vill utveckla din potential och din person i ett sammanhang där du kan knyta kontakt med och träffa andra från olika branscher, med olika bakgrund och på så sätt lära dig och bidra till en inspirerande miljö under programmets gång. Din bransch eller din position spelar ingen roll, det viktiga är ditt samhällsintresse, din passion och ditt engagemang!